POŻYCZKI

> Pozyczki

Usługi windykacyjne Inkasso w Opolu – Pożyczki pozabankowe

Poza bankowy instrument finansowy

Udzielamy pożyczek tylko i wyłącznie przedsiębiorcom na cele związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą (żadnych chwilówek czy kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych).

Jesteśmy nastawieni na długofalową współpracę z Klientami, z których większość jest z polecenia poprzednich.

Preferujemy proste procedury, które gwarantują szybkość pozyskania środków i minimum formalności, przy czym należy uwzględnić, że udzielenie pożyczki  jest związane z ustanowieniem zabezpieczenia rzeczowego.

Ponadto możemy zaproponować załatwienie, poprzez sprawdzonych przez nas przedstawicieli banków w Polsce, z którymi współpracujemy, kredytu bankowego.

pozyczka

Procedura i ogólne zasady odnośnie pożyczek.

 1. Każdy wniosek jest rozpatrujemy indywidualnie.
 2. Cel pożyczki nas nie interesuje, a jedynie wymagamy przy zawieraniu umowy deklaracji, że pożyczka jest udzielana w związku z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą (wymagany wpis w CEiDG i numer REGON).
 3. Za rozpatrzenie wniosku nie pobieramy ŻADNYCH opłat wstępnych itp.
 4. Opłaty i odsetki naliczamy tylko w sytuacji przyznania pożyczka i otrzymania przez Klienta od nas środków.
 5. Zarówno wypłata jak i spłata pożyczki następuje w walucie polskiej - PLN.
 6. Wypłata pożyczki może nastąpić częściowo w formie gotówki (w ramach norm przewidzianych przepisami prawa), jednakże z reguły jest to przelew na konto Klienta wskazane w umowie w terminie określonym umową, najczęściej jest to dzień podpisania umowy pożyczki.
 7. Jako zabezpieczenie uznajemy: weksel własny, poręczenie, przewłaszczenie nieruchomości i/lub samochodu, hipotekę, poddanie się rygorowi egzekucji w myśl art. 777 kodeksu cywilnego. Z reguły stosujemy kilka zabezpieczeń łącznie, ale w różnych konfiguracjach.
 8. Rodzaj zabezpieczenia jest zależny od naszego uznania.
 9. Koszt pożyczki to: odsetki, prowizje oraz opłaty. Ponadto należy uwzględnić jednorazowe koszty ustanowienia zabezpieczeń, które płaci się na ogół u notariusza (taksa notarialna, opłata sądowa itp.).
 10. Koszty pożyczki płatne są co miesiąc na wskazane w umowie konto w ustalonej umową wysokości.
 11. Na koszty pożyczki wystawiamy faktury VAT, więc można je rozliczać w księgowości.
 12. Zasady te nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i jedynie mają przybliżyć potencjalnym Klientom reguły, jakimi się kierujemy, a konkretne warunki współpracy z Kancelarią Windykacyjną „INKASSO” z Opola określone zostają każdorazowo w umowie pożyczki.